Mladomanželské pôžičky a ich návrat po viac ako 30-tich rokoch
30. 06. 2019

Mladomanželské pôžičky a ich návrat po viac ako 30-tich rokoch

Už od 1. júla 2019  môžu mladé začínajúce rodiny požiadať o štátnu podporu na bývanie. Cieľom je pomôcť mladým rodinám pri obstaraní vlastného bývania. Podmienky pôžičiek sú nastavené výhodnejšie ako v bankách. Konkrétne ide o poskytnutie úveru v čiastke od 15 tisíc eur do 75 tisíc eur za zvýhodnený úrok vo výške 1 %. Ak sa úver nepodarí splatiť do 15-tich rokov splácania, úrok sa zvýši na 2 % ,  pričom aj táto sadzba je fixovaná na dobu splatnosti tejto časti úveru na 20 rokov.

Pre koho je mladomanželská pôžička určená?

Žiadateľ musí spĺňať základné podmienky:

 • vek minimálne 18 rokov,
 • trvalý pobyt na území Slovenskej Republiky,
 • vek manželov nesmie v deň podania žiadosti presiahnuť 35 rokov ( podmienku veku musí spĺňať každý z manželov) a manželstvo muselo byť uzavreté maximálne rok pred podaním žiadosti,
 • musí mať príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo podľa osobitného predpisu,
 • maximálny celkový netto príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa)  za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť,
 • nesmie mať nedoplatky na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a daniach. 

Kedy môžete využiť mladomanželské pôžičky?

Pôžička sa poskytuje na:

 • výstavbu bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome,
 • kúpu bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome ( do 3 rokov od kolaudácie),
 • kúpu staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome ( staršieho ako 3 roky od kolaudácie),
 • stavebnú úpravu bytu v bytovom / rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti.

Úver bude zabezpečený nehnuteľnosťou, pričom hodnota základnej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3-násobok požadovaného úveru.

Termín podania žiadostí je:

 • pre tento rok od 1. júla  – 31. októbra 2019,
 • od roku 2020 od 1. apríla  – 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Postup pri podaní žiadosti o podporu na bývanie

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe Štátnemu fondu rozvoja bývania (ŠFRB) prostredníctvom mestského / miestneho úradu ( MÚ) v sídle okresu podľa miesta, kde sa stavba nachádza. MÚ žiadosť do 10 dní po overení zaregistruje do elektronického príjmu žiadostí a žiadosť postúpi ŠFRB, ktorú následne posúdi a žiadateľovi oznámi možnosť poskytnutia podpory v zmysle zákonných lehôt.

Vlastimil Beseda
Autor: Vlastimil Beseda

Zadarmo získajte praxou overený návod, ako predať vašu nehnuteľnosť za čo najvyššiu cenu, ale aj odpovede na vaše otázky týkajúce sa nielen predaja nehnuteľností, realitné tipy, články a iné zaujímavosti. Verím, že vám to pomôže v rozhodovaní a že si na predaj nehnuteľnosti zvolíte tú správnu cestu.

Ak chcete využiť moje skúsenosti a informácie vo svoj prospech, alebo chcete byť realitným maklérom, neváhajte ma kontaktovať 0918 47 21 84 alebo tu

Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov